Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie Wyróżnione

  Zaledwie kilkaset metrów od Pszczyńskiej starówki można spotkać… żubra.

  Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazowej Zagrody Żubrów, która powstała na terenie zabytkowego parku, w części zwanej „Zwierzyniec”. Na blisko 10 hektarach wybudowano dwie zagrody wraz z infrastrukturą, m.in. paśnikami, zagrodą kwarantannową oraz magazynami karmy. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać windą.

  W Zagrodzie można zapoznać się ze zwyczajami nie tylko żubra,największego ssaka w Europie, ale również poznać inne zwierzęta zamieszkujące tereny południowej Polski tj. muflony, jelenie, sarny, daniele oraz pozostałych mieszkańców obiektu tj: kaczki krzyżówki, kazarki rdzawej, bernikli, gęsi łabędzionosej, łabędzi oraz pawi indyjskich. Na terenie Zagrody znajduje się obiekt muzealno-edukacyjny, w którym istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. Przez obiekt prowadzi ścieżka edukacyjna, tablice przedstawiające las jako ekosystem oraz ekspozycje prezentujące faunę i florę.

  Zwiedzanie Zagrody może zostać wzbogacone o film przedstawiający historię żubra w Pszczynie. Film w przystępny i ciekawy sposób zapoznaje widzów z historią żubrów w Pszczynie. Salę kinową, która posiada 42 miejsca i jest wyposażona w najnowszy sprzęt multimedialny można wykorzystać do przeprowadzenia seminariów, szkoleń lub spotkań biznesowych. W restauracji, która sąsiaduje z Zagrodą można zorganizować catering lub obiad. Warto też zajrzeć do Biura Informacji Turystycznej, które oferuje szeroką gamę wydawnictw i pamiątek związanych z ziemią pszczyńską.

  Godziny otwarcia

  Styczeń: od 9.00 do 16.00

  Luty: od 9.00 do 17.00

  Marzec: od 9.00 do 18.00

  Kwiecień – Sierpień: od 9.00 do 19.00

  Wrzesień: od 9.00 do 18.00

  Październik: od 9.00 do 17.00

  Listopad – Grudzień: od 9.00 do 16.00

  Stałe pory karmienia żubrów:
  Listopad – Marzec: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
  Kwiecień – Październik: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

  (Ostatnie wejście na 15 minut przed zamknięciem)

  EN

  In Zagroda you can get acquainted with the habits of not only the European bison, the largest mammal in Europe, but also get to know other animals living in southern Poland, i.e. mouflons, deer, roe deer, fallow deer and other residents of the facility, such as mallard ducks, rufous prey, barnacles, swan geese , swans and Indian peacocks. There is a museum and education facility in the farm, in which it is possible to conduct nature classes. An educational path leads through the facility, boards presenting the forest as an ecosystem and exhibitions presenting fauna and flora.

  DE

  In Zagroda können Sie nicht nur die Gewohnheiten des europäischen Bisons, des größten Säugetiers in Europa, kennenlernen, sondern auch andere in Südpolen lebende Tiere, d. H. Mufflons, Hirsche, Rehwild, Damwild und andere Bewohner der Einrichtung, wie Stockenten, Rufous Prey, Seepocken und Schwangänse , Schwäne und Indianerpfauen. Auf dem Bauernhof gibt es ein Museum und eine Bildungseinrichtung, in denen Naturkurse abgehalten werden können. Ein Lehrpfad, Tafeln, die den Wald als Ökosystem zeigen, und Ausstellungen zur Fauna und Flora führen durch die Anlage.

  CZ

  V Záhodu se můžete seznámit s návyky nejen evropského bizona, největšího savce v Evropě, ale také poznat další zvířata žijící v jižním Polsku, tj. Muflony, jeleny, jeleny, jeleny, daňky a další obyvatele zařízení, jako jsou kachny divoké, rufous kořist, barnacles, swan hus , labutě a indické pávy. Na farmě je muzeum a vzdělávací zařízení, ve kterém je možné pořádat přírodní třídy. Objektem vede naučná stezka, tabule představující les jako ekosystém a výstavy představující faunu a flóru.

  RU

  В Загроде вы можете познакомиться с привычками не только европейского бизона, крупнейшего млекопитающего в Европе, но и познакомиться с другими животными, живущими в южной части Польши, то есть с муфлонами, оленями, косули, лани и другими обитателями заведения, такими как кряква, рыжая добыча, ракушки, лебединые гуси , лебеди и индийские павлины. На ферме есть музей и учебное заведение, в котором можно проводить уроки природы. Образовательный путь ведет через объект, доски, представляющие лес как экосистему, и выставки, представляющие фауну и флору.

  Udogodnienia

  • Ciekawe Miejsca

  Lokalizacja

  ul. Żorska 5 43-200 Pszczyna

  Leave a Comment on Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie

  Dodaj komentarz