Sea Park Sarbsk Wyróżnione

Pierwszy w Polsce komercyjny Park, gdzie znajdują się foki bałtyckie, uchatki kalifornijskie i kotiki południowo-amerykańskie.

Pionier edukacji dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnych multimediów. Atrakcje Parku nawiązują do historii i kultury Pomorza. Dodatkowo znajdziesz tu liczne place zabaw i smaczną gastronomię.

 

Jest pierwszym parkiem związanym z tematyką mórz i oceanów, oraz historią i kulturą Pomorza w Polsce. Położony jest na terenie gminy Wicko zaledwie 8 km od Łeby. To jedyny i największy tego typu park gdzie możemy zobaczyć pływające w basenach przedstawicielki gatunku foka szara i  przedstawicieli uchatkowatych – kotiki południowoamerykańskie. Obiekt jest dobrze zlokalizowany. Sąsiedztwo unikatowych w skali świata „wydm ruchomych“ w Słowińskim Parku Narodowym oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa w okolicy sprzyja organizacji wyjazdów 2-3 dniowych nad polskie morze.

short description - kurze beschreibung - krátký popis - краткое описание

The first park related to the theme of the seas and oceans, as well as the history and culture of Pomerania in Poland. It is located in the Wicko commune, only 8 km from Łeba. This is the only and largest park of this type where we can see representatives of the gray seal species and sea lion representatives – swimming in pools – South American cats.

Der erste Park zum Thema Meere und Ozeane sowie zur Geschichte und Kultur Pommerns in Polen. Es befindet sich in der Gemeinde Wicko, nur 8 km von Leba entfernt. Dies ist der einzige und größte Park dieser Art, in dem wir Vertreter der Seehund- und Seelöwenarten sehen können – Schwimmen in Pools – südamerikanische Katzen.

První park se týkal tématu moří a oceánů, jakož i historie a kultury Pomořanska v Polsku. Nachází se v obci Wicko, pouhých 8 km od města Łeba. Jedná se o jediný a největší park tohoto typu, kde můžeme vidět zástupce druhů tuleňů a lachtanů – plavání v bazénech – jihoamerické kočky.

Первый парк связан с темой морей и океанов, а также с историей и культурой Поморья в Польше. Он расположен в коммуне Вицко, всего в 8 км от Лебы. Это единственный и самый большой парк такого типа, где можно увидеть представителей видов серых тюленей и представителей морских львов – купающихся в бассейнах – южноамериканских кошек.

Udostępnij

Lokalizacja

ul. Foki 1, 84-352 Sarbsk