Majaland Wyróżnione

Rodzinny park rozrywki otwarty w 2018 roku, położony na terenie wsi Kownaty w województwie lubuskim w Polsce. Część atrakcji znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, dzięki temu park czynny jest cały rok. Głównym tematem parku jest o postać Pszczółki Mai. Majaland Kownaty ma stać się częścią większej całości pod nazwą Holiday Park Kownaty o docelowej powierzchni ok. 205 ha, z czego sam Majaland ma zająć ok. 30 ha. W czerwcu 2019 roku park otworzył rodzinny drewniany rollercoaster Wilkołak

short description - kurze beschreibung - krátký popis - краткое описание

A family theme park opened in 2018, located in the village of Kownaty in the Lubuskie Province in Poland. Some attractions are located in a closed room, thanks to which the park is open all year. The main theme of the park is about the figure of Maya the Bee

Im Dorf Kownaty in der Woiwodschaft Lubuskie in Polen wurde 2018 ein Themenpark für Familien eröffnet. Einige Sehenswürdigkeiten befinden sich in einem geschlossenen Raum, dank dem der Park das ganze Jahr über geöffnet ist. Das Hauptthema des Parks handelt von der Figur der Biene Maya

Rodinný zábavní park byl otevřen v roce 2018 a nachází se ve vesnici Kownaty v Lubuské provincii v Polsku. Některé atrakce se nacházejí v uzavřené místnosti, díky které je park otevřen po celý rok. Hlavním tématem parku je postava Maya Bee

Семейный тематический парк, открытый в 2018 году, расположен в деревне Коваты в Любушском воеводстве в Польше. Некоторые аттракционы расположены в закрытом помещении, благодаря чему парк открыт круглый год. Основная тема парка – о фигурке пчелы майя

kup bilet - buy a ticket - Ticket kaufen - koupit lístek - купить билет

Udostępnij

Lokalizacja

Kownaty 17 66-235 Torzym

Wideo