Tag:

JuraPark Bałtów 10% rabatu

U początków powstania Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego stoi JuraPark Bałtów – pierwszy w Polsce park tematyczny...

JuraPark Krasiejów 10% rabatu

Ścieżka edukacyjna prowadzi przez teren wyrobiska i ma długość około 1500m. Czas zwiedzania ścieżki z przewodnikiem wynosi od 1,5...