Muzyczna Przystań w Warszawie – umuzykalnianie, nauka gry na instumentach 10 % rabatu

Muzyczna Przystań w Warszawie – umuzykalnianie, nauka gry na instumentach 10 % rabatu

Zapraszamy do Muzycznej Przystani, jest to miejsce, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli mogą realizować marzenia związane z muzyką.

Prowadzimy zajęcia indywidualne z nauki gry na instrumentach dla dzieci oraz dorosłych: gitara, pianino, wokal, flet, skrzypce, wiolonczela, trąbka, akordeon…. W Muzycznej Przystani także nauka śpiewu oraz rytmika z angielskim!

Pełen opis metod nauczania gry na instrumentach w naszej placówce znajdą Państwo tutaj 

         

Zapraszamy również na zajęcia grupowe (opis patrz Oferta):

  • Gordonowskie
  • Sensoryka dla Smyka dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami,
  • Rytmikę z angielskim
  • Muzyczno-ruchowe z elementami gimnastyki i tańca dla starszych dzieci 3 – 6 lat.

Przygotowujemy również do egzaminów do szkół muzycznych.

Nasi nauczyciele to doświadczeni pedagodzy, którzy tworzą Muzyczną Przystań z pasją i poświęceniem. Podczas zajęć indywidualnych oraz grupowych staramy się udoskonalać sposoby nauki, stosując wypracowane metody najlepszych specjalistów. Zajęcia prowadzone są przez absolwentów Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina lub innych świetnych uczelni w Polsce i za granicą wg. autorskiego projektu, w oparciu o elementy metod: Orffa, Suzuki, Bajkowskiej.

Pomożemy w doborze instrumentu. Jesteśmy w stanie również dojechać do ucznia.

KONTAKT

MUZYCZNA PRZYSTAŃ

Żytnia 13/108 (Wejście od ul Leszno ).

Tel 781 341 883

muzycznaprzystan@wp.pl

www.muzycznaprzystan.com

Zajęcia Gordonowskie – wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie, a czas do trzeciego roku życia jest najbardziej znaczącym momentem w rozwoju muzycznym. Zajęcia prowadzone metodą Gordona polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Podczas zajęć dzieci słuchają śpiewu i wykonują wraz z rodzicami proste ruchy w takt muzyki. Zajęcia te kształtują wrażliwość, koordynację, wyobraźnię oraz kreatywność. Wspierają rozwój mowy, rozwijają umiejętności społeczne. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg. teorii Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej, posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny.

Sensoryka dla Smyka –  to zajęcia mające na celu wspaniałą zabawę dla małych dzieci w wieku od półtora do około trzech lat i ich opiekunów. Płynnie przygotowują dziecko do pracy w grupie przedszkolnej. Trwają one półtorej godziny. Podczas zajęć dzieci mają okazję do swobodnego eksplorowania tematów z otaczającego je świata za pomocą różnych narzędzi (eksperymentowania). Mają też możliwość przebywania w gronie rówieśników oraz zaspokajania potrzeb ruchowych i wrażeniowych. W zajęciach opiekun (rodzic) uczestniczy wraz z dzieckiem i doświadcza tego, co ono, dlatego ma możliwość właściwie nazywać odczucia i dzielić się przemyśleniami z dzieckiem, które wykonuje to samo, ale nie umie jeszcze nazwać swoich obserwacji i formułować wniosków. Bawimy się razem po to, by nadać wagę zabawom, dowartościować dzieci i pokazać im, że są dla nas ważne. Cykl zajęć budowany jest wokół tematów zaczerpniętych z najbliższego otoczenia dziecka.  Każdorazowo instruktor proponuje 2-3 zabawy na małą motorykę, 2-3 zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, pląsy do piosenek, z których jedna zwykle jest nowa i nawiązuje do tematu a pozostałe powtarzamy z poprzednich zajęć oraz zabawa sensoryczna na wyciszenie pod koniec zajęć.

Gimnastyka i taniec – zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami gimnastyki i tańca. Zajęcia te polegają na łączeniu muzyki, rytmu, śpiewu, tańca, gimnastyki i zabawy. Dzięki temu pomogą pobudzić i rozwinąć naturalne zdolności Waszych pociech oraz ich poczucie rytmu, muzykalność, słuch muzyczny, zdolności taneczne i ładnego śpiewania oraz prawidłową postawę. Dzieci nauczą się poruszania do rytmu, reagowania na zmiany, odzwierciedlania charakteru muzyki ruchem i gestem, dobrego kojarzenia i przemieszczania się w przestrzeni, czystego śpiewania i dobrej dykcji, gibkości, giętkości i swobody w ruchach, własnej improwizacji do muzyki śpiewem i tańcem, współdziałania w grupie, oraz odwagi, otwartości i inwencji twórczej.

Rytmika z angielskim –  innowacyjne zajęcia przedszkolno-rytmiczne z językiem angielskim. „Hello everyone. Let’s all have some fun!”  Zajęcia podczas których dzieci w formie zabawy uczą się pojęć muzycznych oraz języka angielskiego. W czasie zajęć dzieciom towarzyszy żywa muzyka improwizowana przez nauczyciela, która stwarza atmosferę ciągłej gotowości słuchowej, ruchowej oraz głosowej. Podczas zajęć dzieci również przyswajają sobie słownictwo i zwroty w języku angielskim. Wszystko to odbywa się poprzez naturalne formy ekspresji dziecięcej – ruch, piosenki i zabawę.