JuraPark Krasiejów 10% rabatu

JuraPark Krasiejów 10% rabatu

Ścieżka edukacyjna prowadzi przez teren wyrobiska i ma długość około 1500m. Czas zwiedzania ścieżki z przewodnikiem wynosi od 1,5 do 2godzin. Wzdłuż ścieżki rozmieszczone są modele mezozoicznych gadów i płazów. Prawie 70 gatunków, około 200 modeli czyni JuraPark Krasiejów największym tego typu obiektem w Europie.

Z Rodzinną Kartą Rabatową zyskasz
10% rabatu na bilet ulgowy
10% rabatu na bilet normalny
10% rabatu na bilet rodzinny
wypoczynek z dzićmi i atrakcje dla rodzin

Zwiedzanie JuraParku

Zwiedzanie Parku zaczynamy od odwiedzenia niesamowitego „Tunelu Czasu”.

Tunel Czasu

To miejsce które przeniesie was w czasy gdy jeszcze nie istniała ziemia. Nic nie istniało. Począwszy od Wielkiego Wybuchu poznacie kolejne etapy kształtowania się Ziemi. Będziecie świadkami powstania pierwszych galaktyk i Układu Słonecznego.
Na waszych oczach narodzi się Ziemia, powstanie atmosfera czy pierwsze formom życia. Zajrzycie w głębiny paleozoicznych mórz podziwiając ich mieszkańców. Obejrzycie wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne i największe kataklizmy w dziejach naszej planety.
Wszystko to w niesamowicie realistycznej scenerii połącznej z najnowszymi osiągnięciami technologii multimedialnych.

Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu Czasu rozpoczynamy spacer wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej.

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka prowadzi przez teren wyrobiska i ma długość około 1500m. Czas zwiedzania ścieżki z przewodnikiem wynosi od 1,5 do 2godzin. Wzdłuż ścieżki rozmieszczone są modele mezozoicznych gadów i płazów. Prawie 70 gatunków, około 200 modeli czyni JuraPark Krasiejów największym tego typu obiektem w Europie.

  Wzdłuż trasy zwiedzania rozmieszczone są liczne plansze z fotografiami środowisk roślinnych, charakterystycznych dla ery dinozaurów. Prezentujemy też zdjęcia ze słynnych paleolokalizacji – miejsc odkryć szczątków dinozaurów lub ich tropów.

 

Pawilon Muzealny Dinopark

Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie zabezpiecza największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów, które można oglądać przez przeszkloną podłogę. Ekspozycja pt.:” Świat Opolskiego Dinozaura” ma charakter “ in situ”. Jest to jedyne muzeum na świecie, które stoi nad czynnym stanowiskiem paleontologicznym. Zobaczyć można tu rekonstrukcje szkieletu najstarszego jak dotąd odkrytego pradinozaura Silesaurus opolensis wykonane przez rzeźbiarkę Martę Szubert. Dla paleontologów zaprojektowano ruchomą platformę poruszającą się nad polem skamieniałości.
W sezonie od lipca do września można przyjrzeć się pracy paleontologów. Stanowi to ciekawą atrakcję turystyczno – edukacyjną. Pawilon otrzymał najważniejszą nagrodę architektoniczną w kraju – Nagrodę SARP dla najlepszego obiektu, autorstwa Goczołowie Architekci oraz Ovo Grąbczewscy Architekci zrealizowanego w Polsce w 2006 roku oraz prestiżową nagrodę Polski Cement w Architekturze dla najlepszej realizacji z użyciem technologii betonowej.

 

W cenie biletu: Multimedialny Tunel Czasu, Ścieżka dydaktyczna, Prehistoryczne Oceanarium, Plac zabaw i Bajkowa Kraina Dnozaurów, pawilon paleontologiczny, Jurajska Plaża, Park Rozrywki- wszystkie urządzenia za wyjątkiem tych uruchamianych za pomocą monety/ żetonu.
Bilet normalny: 36zł/os
Bilet ulgowy: 30zł/os
Bilet rodzinny: 120zł

Bilet ulgowy- dzieci do lat 10, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci (do ukończenia 26. roku życia), renciści i emeryci.
Bilet rodzinny- 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci do lat 12.

ul. 1 Maja 10
46-040 Krasiejów

+48 77 465 14 67
+48 519 346 149
rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl
www.juraparkkrasiejow.pl

http://www.facebook.com/pages/JuraPark/229511992341